פיזיקה (כל הקורסים שמתחילים ב 77)


מספר קורס קורס מספר קבצים
77102
חשמל ומגנטיות
120
77318
תורת הקוונטים 1
160
80152
אלגברה ליניארית לפיסיקאים (פיזיקאים)
99
77307
מבוא לפיסיקה סטטיסטית א
229
77605
תורת הקוונטים 2
244
69322
כימיה כללית לתלמידי פיסיקה (פיזיקה)
42
77101
מכניקה ויחסות פרטית
223
77148
פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי ביולוגיה
35
77313
משוואות של פיסיקה מתמטית
230
77131
פיסיקה כללית - גלים וחשמל לתלמידי כימיה וכדהא
116
77152
פיסיקה תרמית
212
77153
רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית
71
77303
מכניקה אנליטית
182
77304
פיסיקה כללית - חשמל ואופטיקה לתלמידי ביולוגיה
46
77305
גלים ואופטיקה
162
77401
חשמל אנליטי
138
77501
אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה
95
77542
תורת הקוונטים 3
80
77602
פיסיקה של המצב המוצק
74
77603
פיסיקה גרעינית
35
77606
תורת הרצף
58
77609
מבוא לחלקיקים אלמנטריים
43
76641
תכנות סי++ ומטלאב
55
77130
פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי כימיה וכדוהא
147
77210
אסטרופיסיקה והחיים ביקום
26
77211
אסטרופיסיקה והחיים ביקום
1
77734
תהליכים סטוכסטיים דיפרנציאליים
1
77800
תורת הקוונטים מתקדם א'
22
77802
מכניקה סטטיסטית א
16
77990
מבוא לתורת החבורות בפיסיקה
10
77115
מכניקה קלאסית
23
77412
שיטות קירוב ושיערוך בבעיות פיסיקליות
16
77519
אוקיינוגרפיה פיזיקלית לפיזיקאים
18
77532
מבוא למחקר בפיזיקה
11
77909
יחסות וגרוויטציה
20
77641
תורת השדות הקלאסית
8
77188
מכניקה לתלמידי רפואה
12
80143
אלגברה ליניארית לפיסיקאים (פיזיקאים) 2
2
77392
גלים ואופטיקה להנדסה
2
80142
אלגברה ליניארית לפיסיקאים (פיזיקאים) 1
1
77104
פיסיקה כללית 2 לתלמידי רוקחות
7
77112
חשמל גלים ואופטיקה לתלמידי רפואה רפואת שיניים ומדהרפ
5
77116
פיסיקה כללית 1 לתלמידי רוקחות
15
77320
מבוא לאלקטרוניקה
9
77801
תורת הקוונטים מתקדם ב'
10
77903
מבוא לאלקטרו אופטיקה קוונטית
2
77915
תורת שדות א
12
77960
מצב מעובה א: אלקטרונים פונונים וטרנספורט
4
77962
פיסיקת הפלסמה – תופעות קולקטיביות
17
77728
דינמיקה לא-ליניארית של רצף
7
77961
מצב מעובה ב: תופעות קולקטיביות
4
77106
חשמל ומגנטיות ב
2
83535
מעבדה באיפיון חומרים
1
77832
לייזרים ואופטיקה לא לינארית
6
77732
פיסיקה חישובית של מערכות מורכבות
9
77111
מעבדה מתקדמת בפיסיקה א
3
77302
מעבדה בפיסיקה ב
4
77159
מעבדה בפיסיקה א – חלקית
1
77322
מעבדה מתקדמת בפיסיקה ב
1
77604
מעבדה בפיסיקה ג
1
77150
1
77120
1
77880
1
77512
3

[ אודות האתר ]